Web hosting

Cung cấp web hosting chuyên nghiệp – Sao lưu hàng ngày và lưu giữ trong 3 ngày liên tục, phù hợp với nhu cầu và mục đích sử dụng. Chi phí cực kỳ linh hoạt, chỉ từ 12.000đ/tháng

Mở rộng linh hoạt:

  • Thêm 50MB lưu trữ: 10.000đ/tháng
  • Thêm 5GB lưu lượng: 10.000đ/tháng
  • Thêm 01 Database: 10.000đ/tháng
  • Thêm 01 tên miền: 10.000đ/tháng
  • Thêm 02 tên miền phụ: 10.000đ/tháng
  • Thêm 02 tài khoản FTP: 10.000đ/tháng

Vui lòng +10% nếu xuất hóa đơn.