Là người dân bản địa nơi đây nên tôi biết nhiều loại cà phê và lựa chọn cà phê tốt nhất cho gia đình mình